Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI “Kārtība, kādā izglītojamos pārceļ uz citu mācību treniņa grupu un atskaita no skolas“

IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI
“Kārtība, kādā izglītojamos pārceļ uz citu mācību treniņa grupu un atskaita no skolas “
 


Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
 27. panta 9. punktu un Siguldas Sporta skolas Nolikuma
 IV sadaļas 13. punktu, 2017. gada 29. augusta
 Ministru kabineta noteikumu Nr. 508“Kārtība, kādā 
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas”

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek pārcelti uz citu profesionālās ievirzes programmu Siguldas Sporta skolā un kādā tiek atskaitīti no Siguldas Sporta skolas.


II. Pārcelšanas nosacījumi


2.    Izglītojamos skolā pārceļ uz mācību treniņu grupu atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības iestādes sportā reglamentējošiem normatīviem aktiem, ievērojot sporta veida mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumus visos sagatavotības posmos, ievērojot optimālos audzēkņu vecuma nosacījumus un skolas komplektācijas plānu.
3.    Izglītojamā pārcelšanu nākamajā apmācību gadā izskata Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē.
4.    Pamatojoties uz Sporta Skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, ar direktora rīkojumu izglītojamo pārceļ uz nākošo apmācību gadu.


III. Atskaitīšanas nosacījumi


5.    Izglītojamos atskaita:
5.1.    sporta veida programmas un ārējo noteikumu prasību neievērošanas gadījumā;
5.2.    pēc vecāku rakstiska iesnieguma;
5.3.    veselības stāvokļa dēļ;
5.4.    sporta veida vai interešu maiņas gadījumā;
5.5.    nodarbību neattaisnota kavēšana (vairāk par 25% no nodarbību skaita);
5.6.    Siguldas novada pašvaldības Saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” nepildīšanas gadījumā;
5.7.    Sporta skolas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā; 
5.8.    Sporta skolu absolvējot.
6.    Atskaitīšanu no Sporta skolas noteiktajos gadījumos izskata Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē vai nosaka ar direktora rīkojumu.


Direktors:                            A.Fridrihsons
 

Pārcelšanas_un_atskaitīšanas_noteikumi_2019.pdf